De Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité weet zich sinds enige jaren gesteund door een Commissie van Aanbeveling.

De leden van deze commissie brengen het Comité op een positieve manier onder de aandacht binnen het netwerk waarmee ze contact onderhouden vanuit de functie die ze bekleden. Zo zorgt deze commissie ervoor dat de stichting meer bekendheid krijgt in de Tilburgse samenleving en dat de ideële doelstellingen ook die aandacht krijgen die zij verdienen. Ook adviseert de commissie van aanbeveling de stichting waar nodig om de uitvoering van haar activiteiten te verbeteren. Het bestuur van de Stichting en de commissie van aanbeveling komen hiertoe enkele malen per jaar bijeen om inhoudelijk van gedachten te wisselen. De commissie van aanbeveling houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met sponsorwerving of enige andere wijze van fondsenwerving. Hieronder staan de namen van de leden van de Commissie van Aanbeveling. Tevens geven ze aan waarom ze onze stichting steunen.

 

Johan Dunnewijk

Voormalig directeur / bestuurder woningcorporatie WonenBreburg

Mijn werk als woningcorporatie bestond erin mensen die het moeilijk hebben om eigenstandig een woning te bemachtigen van goede en betaalbare huisvesting te voorzien. In die zin heeft dit werk veel overeenkomsten met het werk dat het Sint Nicolaas Comite Tilburg tot haar taak rekent. Zij immers stelt zich ten doel mensen die niet in staat zijn zelf iets van het Sinterklaasfeest te maken de helpende hand te bieden. Daarom steun ik het Comite van harte.

Gon Mevis

Directeur/bestuurder Contour de Twern

Het Sint Nicolaas Comité is een dijk van een initiatief. Verbonden met oeroude tradities in de Nederlandse samenleving. Maar tegelijk een degelijke Tilburgse verbinder tussen jong en oud. Daarom neem ik met plezier deel aan de Commissie van Aanbeveling.

Paul Spapens

Publicist en cultuuractivist

Sinterklaasviering pracht voorbeeld van Tilburgse aard!

In 1901 maakte Tilburg kennis met het fenomeen van de intocht van Sinterklaas. Omdat de intocht nog steeds bestaat, is het een van de oudste van Nederland. Een historisch interessant feitje, maar veel belangrijker nog is dat het doel van de Sinterklaasintocht steeds hetzelfde is gebleven: het plezieren van kinderen komt als doel overal voor en zal iedereen een plezier doen, maar zeer specifiek voor Tilburg is dat de intocht er op is gericht om minder bedeelden te helpen. Zo was het in 1901 en zo is het nog steeds. Solidariteit is het fundament onder de Tilburgse Sinterklaasviering die daardoor een pracht voorbeeld is van de Tilburgse aard: elkaar helpen. Dit inspireert al meer dan een eeuw tientallen vrijwilligers om zich steeds voor dit doel voor honderd procent in te zetten. Het realiseren van dit doel komt niet vanzelf, zeker tegenwoordig niet waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt en particulieren en bedrijven minder te besteden hebben. Dan moet je als vrijwilliger nóg sterker geloven in het gemeenschappelijk doel. Een commissie van aanbeveling kan ze daarbij helpen, kan vrijwilligers helpen om Sinterklaas te blijven spelen…

Janny Zoontjes

Directrice/eigenaresse Best Western Hotel De Druiventros

Een paar jaar geleden hebben wij mee gedaan aan de intocht. Aangezien er vele vrijwilligers op zondag morgen al enthousiast in de weer waren en de enorme opkomst van volwassenen en kinderen bij de optocht. Hebben wij gelijk gezegd dat we de het Comité graag willen ondersteunen. Wij vinden het een eer om deze stichting te mogen onder steunen.

steun ons